Obmedzovací panel v dokladových agendách, panel obmedzení

Platí pre dokladové agendy. V hornej časti záložky Zoznam je vedľa informačného panela panel s tlačidlom: