Panel definovateľných údajov detailu

Platí pre dokladové agendy a pre veľké číselníky ( výberové/nevýberové). Môže sa zobrazovať v hornej časti záložky Detail v knihách, resp. v číselníkoch.

Je k dispozícii len vtedy, ak je v danej dokladovej agende pre prihláseného užívateľa nastavené jeho zobrazovanie, tzn. v menu Nastavenie -> Panel definovateľných údajov detailu v danej dokladovej agende je aktuálne niektorá z definícií začiarknutá (tzn. vybraná na zobrazenie ako panel definovateľných údajov detailu). Defaultne je väčšinou začiarknutá "Základná definícia", tzn. ak je v danej agende nejaká základná definícia nadefinovaná, panel definovateľných údajov detailu sa potom podľa tejto definície zobrazuje.

Základných definícií definovateľných panelov dodávaných výrobcom môže byť teoreticky aj viac, sú potom umiestnené vo vnorenom submenu.

V agende Mzdových listov môže byť napr. jedna východisková definícia na zobrazenie údajov aktuálneho záznamu (mzdového listu) a druhá na zobrazenie rovnakých údajov, akurát kumulatívne od začiatku kalendárneho roka.

Slúži na rýchle získanie informácie o vybraných hodnotách aktuálneho záznamu zobrazeného v záložke Detail. Ktoré informácie to budú, závisí plne od užívateľa, pretože obsah a vzhľad tohto panela je definovateľný (typicky ide o hlavičkové údaje daného dokladu). K dispozícii je dodávaná základná definícia, ale okrem nej si užívateľ môže nadefinovať ľubovoľný počet svojich vlastných. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Príklad panelu zobrazeného v agende faktúr vydaných s hlavičkovými údajmi zobrazenej faktúry

Spôsob definovania a použitia tohto panelu (nastavenie jeho zobrazovania) je rovnaké ako pri paneli definovateľných údajov zoznamu a je uvedený v predošlej kapitole.

V paneli definovateľných údajov sa podporuje kopírovane zobrazovaných údajov do schránky (clipboardu). Funkcia je k dispozícii po stlačení štandardnej klávesovej skratky Ctrt+C alebo cez lokálne menu vyvolané stlačením pravého tlačidla myši nad zobrazeným panelom.