Panel definovateľných údajov obsahu

Platí pre dokladové agendy. Môže sa zobrazovať v spodnej časti subzáložky Obsah.

Je k dispozícii len vtedy, ak je v danej dokladovej agende pre prihláseného užívateľa nastavené jeho zobrazovanie, tzn. v menu Nastavenie -> Panel definovateľných údajov obsahu v danej dokladovej agende je aktuálne niektorá z definícií začiarknutá (tzn. vybraná na zobrazenie ako panel definovateľných údajov obsahu). Defaultne je väčšinou začiarknutá "Základná definícia", tzn. ak je v danej agende nejaká základná definícia nadefinovaná, panel definovateľných údajov obsahu sa potom podľa tejto definície zobrazuje.

Základných definícií definovateľných panelov dodávaných výrobcom môže byť teoreticky aj viac, sú potom umiestnené vo vnorenom submenu.

Slúži na rýchle získanie informácie o vybraných hodnotách aktuálneho riadku zobrazeného v subzáložke Obsah záložky Detail. Ktoré informácie to budú, závisí úplne od užívateľa, pretože obsah a vzhľad tohto panelu je definovateľný. Užívateľ si môže nadefinovať ľubovoľný počet takýchto definícií. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Spôsob definovania a použitia tohto panelu (nastavenie jeho zobrazovania) je rovnaké ako pri paneli definovateľných údajov zoznamu a je uvedený v predošlej kapitole, akurát s tým rozdielom, že panel definovateľných údajov obsahu nepodporuje agregačné funkcie.

V paneli definovateľných údajov sa podporuje kopírovane zobrazovaných údajov do schránky (clipboardu). Funkcia je k dispozícii po stlačení štandardnej klávesovej skratky Ctrt+C alebo cez lokálne menu vyvolané stlačením pravého tlačidla myši nad zobrazeným panelom.