Panel definovateľných údajov zoznamu

Platí pre dokladové agendy a pre veľké číselníky (výberové/nevýberové). Môže sa zobrazovať v spodnej časti záložky Zoznam v knihách, resp. v číselníkoch pod needitovateľným zoznamom dokladov danej dokladovej agendy, resp. záznamov číselníka.

Panel je k dispozícii len vtedy, ak je v danej dokladovej agende pre prihláseného užívateľa nastavené jeho zobrazovanie, tzn. v menu Nastavenie -> Panel definovateľných údajov zoznamu v danej dokladovej agende je aktuálne niektorá z definícií začiarknutá (tzn. vybraná na zobrazenie ako panel definovateľných údajov zoznamu). Pokiaľ nie je v danej agende defaultne niektorá z definícií začiarknutá, tak sa panel definovateľných údajov nezobrazuje a pokiaľ ho chcete používať, musíte si v menu Nastavenia jeho zobrazovanie zapnúť. Nastavenie zobrazenia panelu, jeho definície atď. podrobnejšie viď ďalej.

Tento panel sa zobrazuje aj pod zoznamom zobrazovaným v iných záložkách, pokiaľ je nastavené "zobrazenie zoznamu aj na iných záložkách".