Panel na voľbu zobrazeného mzdového obdobia

Platí pre mzdové agendy alebo ich časti, v ktorých zobrazené hodnoty závisia od zvoleného mzdového obdobia.