Panel definovateľných formulárov riadkov

Platí pre dokladové agendy a pre veľké číselníky (výberové/nevýberové). Môže sa zobrazovať v spodnej časti záložky Detail alebo iných záložiek v knihách alebo v číselníkoch.