Prepínače (radio button)

Na zadanie údajov, ktoré môžu nadobúdať obmedzený počet vopred daných hodnôt, sa používajú tzv. prepínače (niekedy označované aj radio button).

Prepínač s aktuálnou hodnotou DPH+bez dane

Prepínače mávajú dve a viac polôh, z ktorých zvolíte jednu, ktorá má aktuálne platiť. Aktuálna poloha prepínača (tzn. aktuálna hodnota danej vstupnej položky) je vyznačená bodkou vnútri kruhu . Nezvolená voľba je vyznačená kruhom bez bodky .

Nastavenie aktívnej polohy môžete uskutočniť:

  • kliknutím myšou na danú hodnotu
  • z klávesnice kurzorovými klávesmi. Platí len, keď je fókus na niektorej hodnote prepínača (čo je zvýraznené). Potom pohybom šípky hore/dole sa prepne aktuálna hodnota súčasne s presunom kurzora na nasledujúcu (predošlú) hodnotu prepínača.