Scrollbar (rolovací pás, posuvník)

Ovládací prvok, ktorý slúži na rolovanie (posúvanie) obrazu horizontálne alebo vertikálne v prípade, že sa celý na obrazovku nevojde. Býva na pravej resp. spodnej strane zoznamov:

Príklad zoznamu dokladov s posuvníkom na pohyb vertikálne aj horizontálne

Príklad vzhľadu posuvníka

Vzhľad Windows XP:

Vzhľad Windows 7

ABRA vzhľad

Pomocou posuvníka (scrollbaru) môžete rolovať:

  • myšou stlačením rolovacích šípok (sú na oboch okrajoch scrollbaru)
  • myšou uchopením a ťahaním rolovacieho tlačidla po rolovacom páse