Záložka Firma - všeobecne

Táto subzáložka slúži:

  • na zadanie firmy a prehliadanie adresy sídla vybranej firmy zadanej do dokladu (viď položka Firma v hlavičkách dokladov)
  • na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne a prehliadanie adresy danej prevádzkarne
  • na zadanie osoby, na ktorú sa má daný doklad zároveň odkazovať
  • na zobrazenie ďalších údajov o danej firme (napr. nezaplatených dokladov)

V prípade agendy, ktorá slúži len na prehliadanie dokladov a nie je v nej možné dané doklady editovať, subzáložka samozrejme slúži len na prehliadanie zadaných údajov.