Záložka História zmien stavu - všeobecne

Tato záložka slouží k zobrazení historie změn stavu na aktuálním skladovém dokladu.

Subzáložka je k dispozici pouze tehdy, je-li v systému ABRA Gen aktivní procesní řízení, tedy je-li parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech nastaven na hodnotu Ano. Vyskytuje se jako hlavní záložka v agendách skladových dokladů, konkrétně:

Více viz kapitola Procesní řízení - obecně, případně metodická příručka k procesnímu řízení v sekci PDF příručky.

Je k dispozici jako hlavní záložka v jednotlivých agendách skladových dokladů, konkrétně Příjemky, Vratky příjemek, Dodací listy, Vratky (dodacích listů), Převodky výdej, Převodky příjem, Záměny výdej, Záměny příjem, Přeměny výdej, Přeměny příjem, Inventární přebytky, Inventární manka, Výdej materiálu do výroby, Vrácení materiálu z výroby a Příjem hotových výrobků.

Význam položek var. formuláře v továrním nastavení je zřejmý z jejich názvu, blíže zmíníme pouze následující položky:

  Názov Popis
Od

Datum a čas, kdy byl doklad přepnut do uvedeného procesního stavu.

 

Do
Datum a čas, kdy byl doklad přepnut do jiného procesního stavu (přestal platit uvedený stav).
Zmenil
Identifikace uživatele, který změnu provedl.
Kód stavu
Kód cílového procesního stavu.
Zodpovedná rola

Zodpovědná role, která byla na dokladu uvedena v okamžiku změny procesního stavu.

V průběhu trvání stavu se zodpovědná role mohla změnit, například s využitím práva (Procesní řízení) Při opravě umožnit změnu zodpovědné role a osoby. Poznámka platí i pro zodpovědnou osobu.

Zodpovědný uživatel

Zodpovědná osoba, která byla na dokladu uvedena v okamžiku změny procesního stavu.

Doba trvania
Doba, po kterou se doklad nacházel v příslušném procesním stavu. Uváděno v hodinách.