Záložka Nepoužitá čísla - obecně

Tato záložka slouží k zobrazení a případné rezervaci volných pořadových čísel, které vznikly smazáním záznamů vystavených v dané řadě. Čísla se použijí automaticky, pokud je na řadě dokladů, účetní řadě či řadě aktivit zatržen parametr Zaplňovat mezery po smazaných dokladech.

V horní části pracovní plochy okna této agendy je k dispozici omezení za řadu dokladu a období.

Názov Popis
Rad Zadáte hodnotu do číselníkové položky řady. Zadáte zkratku řady z klávesnice nebo vyberete z číselníku řad. A to buď číselníku Řady dokladů, Účetní řady či Řady aktivit, v závislosti na tom, v jakém číselníku se nalézáte. Předvyplňuje se tak, jak bylo naposledy použito daným uživatelem v této agendě.
Obdobie Zadáte hodnotu do číselníkové položky období. Zadáte zkratku období z klávesnice nebo vyberete z číselníku období.  Předvyplňuje se tak, jak bylo naposledy použito daným uživatelem v této agendě.

Záložka Nepoužitá čísla dále obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam všech dosud vzniklých nepoužitých čísel (pokud nebyl omezen omezením výše).

Zoznam štandardne podporuje triedenie, a to pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov. Viď triedenie v prípade memory datasetov. Veľkosti a usporiadanie stĺpcov a vybrané triedenie sa na danom formulári pamätajú.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Položky:

Názov Popis
Skratka radu Zkratka označující řadu, ve které byl smazaný záznam vystaven.
Názov radu Vysvětlující název řady smazaného záznamu.
Obdobie Zkratka označující období, do kterého byl smazaný záznam zařazen.
Číslo Pořadové číslo smazaného záznamu.
Dátum a čas vytvorenia Datum a čas, kdy došlo ke smazání záznamu, tj. kdy bylo vytvořeno dané nepoužité číslo.
Vyhradený užívateľ Uživatel, kterému je vyhrazeno dané nepoužité číslo, tj. uživatel, který nad tímto číslem vyvolal funkci Vyhradit uživatele. Vyhrazeného uživatele je možné zrušit pomocí funkce Zrušit vyhrazení.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor na záložce Naposledy použitá čísla

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po zozname platieb a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Vyhradit uživatele - Touto funkcí si může přihlášený uživatel pro sebe vyhradit (tj. zarezervovat) zvolené nepoužité číslo. Vyhrazené číslo se přednostně použije pro nový záznam vystavovaný v patřičné řadě uživatelem, který jej má vyhrazené. Pro ostatní uživatele je přeskakováno.
  • Zrušit vyhrazení - Touto funkcí je možné zrušit vyhrazení vybraného nepoužitého čísla nezávisle na tom, kdo vyhrazení provedl.

Pro použití funkce Vyhradit uživatele a Zrušit vyhrazení musí mít uživatel přidělené právo Vyhrazovat uživatele na nepoužitém čísle a to právo u Řady dokladů, Účetní řady či Řady aktivit; v závislosti na tom, v jakém číselníku bude chtít uživatel dané funkce používat.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam, teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v knihách v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v knihách sa tu neponúkajú. Zmeny prebiehajú prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Názov Kl. Doplňujúci popis
Občerstviť F11 -
Vytvoriť správu Ctrl +M -