Záložka Schvaľovanie výdajov - všeobecne

Táto záložka slúži:

  • Na zobrazenie pokrytia riadkov výdajových dokladov schválenými výdajmi.
  • Na zadávanie čerpania schválených súm (z riadkov schválených výdajov) do riadkov výdajových dokladov.

K dispozícii je ako subzáložka pod záložkou Detail (resp. adekvátnou záložkou zobrazujúcou detailné informácie aktuálneho záznamu) v agendách, v ktorých má zmysel schválenie zadávaných súm výdajov sledovať. Viď Čo je potrebné na prevádzku Schvaľovania výdajov:

Subzáložka obsahuje prvok editovateľný zoznam, v ňom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov čerpania z riadkov schválených výdajov (na začiatku prázdny). Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail agendy Schválené výdaje. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Čerpaná suma

Po pridaní schváleného výdaja je tu potrebné vyplniť sumu na čerpanie z celkovej schválenej sumy, ktorá úplne pokryje sumu dokladu.

Spôsob validácie schvaľovania výdajov je ďalej závislý na nastavení vo firemných údajoch na záložke Schvaľovanie výdajov.

V tejto agende je na rozdiel od iných editovateľných zoznamov možné pridávať riadky výhradne pomocou funkcií z lišty navigátora.

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke môže obsahovať tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Pridať - na pridanie nového riadka čerpania.
  • Vymazať - na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, ak je nejaký označený.
  • Otvoriť - funkcia vyvolá dialógové okno, v ktorom bude možné určiť, či bude v ďalšom kroku otvorená agenda Schválené výdaje alebo Schválené výdaje - riadky. Pokiaľ nebude začiarknutý parameter Otvoriť samostatne, tak sa po stlačení tlačidla OK "cez" agendu zdrojového dokladu otvorí zodpovedajúca agenda, defaultne obmedzená za zvolený schválený výdaj, resp. riadok schváleného výdaja (tzv. červené obmedzenie). Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie danej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých takýchto dokladov a pod.). K dispozícii sú všetky funkcie vyvolanej agendy.