Záložka Začíname - všeobecne

Záložka Začíname je k dispozícii vo väčšine dokladových agend. Ide o pomocnú záložku, ktorej nosný význam spočíva predovšetkým v "sprítulnení" systému užívateľom. Mala by pomôcť hlavne začínajúcim užívateľom ľahšie sa v systéme zorientovať.