Záložky v agendách systému

V systéme ABRA Gen sa okrem základných záložiek môžu vyskytnúť záložky špecifické pre dané agendy. Nasledujúce kapitoly ich popisujú podrobne.