Call Centrum

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Call Centrum.

1 - Hovory Call Centrum
História volaní
Reporty Call Centra
2 - Nastavenie Telefónne prístroje

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke CRM zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Ide o skupinu agend umožňujúcu prevádzku call centra s nadväznosťou na evidenciu kontaktov na efektívne vybavovanie hovorov, vrátane evidencie histórie realizovaných volaní.