Definovateľné číselníky

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu s názvom Definovateľné číselníky resp. inej užívateľom zadanej zložky. Ide o užívateľské číselníky, ktoré si nadefinuje sám užívateľ, príp. si ich definíciu objedná u dodávateľa. Aké číselníky tu budú, závisí úplne od želaní a potrieb užívateľa. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému. Každý užívateľsky definovateľný číselník má v svojej definícii povedané, kam sa má umiestniť v strome v okne na spúšťanie agend, pričom môže byť umiestnený do ľubovoľnej z existujúcich zložiek (vetiev stromu) alebo do novej (potom sa táto automaticky založí). Pokiaľ prestane existovať číselník, ktorý by mal odkaz do danej zložky, a daná zložka neobsahuje ani iný odkaz napr. ručne vytvorený priamo v strome na zobrazenie agend, tak daná zložka opäť automaticky zanikne.

Definovateľné číselníky Agenda užívateľského číselníka

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Definovateľné číselníky zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Tu bude popísaný jeden vzorový číselník a to len tak, ako bude pre užívateľa k dispozícii po základnom nadefinovaní a použití v zásade len predvyplnených hodnôt.

Príklad realizácie, ktorý celé jednoducho objasňuje, viď kap. Vzorový postup pridania užívateľského číselníka.

Nástroj na definíciu týchto číselníkov, viď modul Nástroje prispôsobenia.