Dochádzka

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Dochádzka.

1 - Dochádzka Prehľady dochádzky
Dochádzka
Uzávierky dochádzky
Sprievodca uzávierkou dochádzky
2 - Nastavenie Druhy činností
Pracovníci (dochádzka)
Definícia prenosu do miezd

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Dochádzka zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Skupina Dochádzka obsahuje hlavné agendy modulu, tzn. agendy na zadávánie resp. zobrazovanie dát, čo sú Prehľady dochádzky a Dochádzka. Ďalej sú tu agendy na uzatváranie záznamov dochádzky za príslušné obdobie.

Skupina Nastavenie obsahuje rad číselníkov, ktoré sú pre prevádzku modulu potrebné. Podstatný je predovšetkým číselník Pracovníkov (dochádzka) a Druhov činností, keďže záznamy do agend dochádzky sa na záznamy v týchto číselníkoch odkazujú. Číselník Definícia prenosu je potrebný, ak chcete prevádzkovať i prenosy do miezd či iné akcie pri uzatváraní záznamov dochádzky.

Modul Dochádzky predstavuje zaimplementovanie podpory pre dochádzkové systémy priamo do systému ABRA Gen. Nejde v žiadnom prípade o komplexné riešenie dochádzkových systémov.