Kapacitné plánovanie

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Kapacitné plánovanie.

Kapacitný plán
Metódy výpočtu kapacitného plánu

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Kapacitné plánovanie zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Umožňuje jednoduchšie využívanie modulu Výroba, rozširuje jeho možnosti.