Kompletizácia

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Kompletizácia.

1 - Kompletizácia Kompletizačné listy
Normy kompletizácie
Materiály
Reporty kompletizácie
2 - Nastavenie Nastavenie kompletizácie

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Kompletizácia zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Kompletizácia je skupina agend, ktoré rozširujú možnosti skladového hospodárstva o odpis materiálu použitého na kompletizáciu vlastných výrobkov podľa zadaných noriem a následné naskladnenie týchto výrobkov. Možnosť použitia napr. v oblasti kompletizácie počítačových zostáv, nábytkových zostáv, zákazkovej montáže bicyklov, zostavovania a predaja darčekových balíčkov, miešania farieb a pod.