Ochrana dát

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu Ochrana dat.

1 - Ochrana dat Definície ochrany dát
Ovládače ochrany dát  
Účely ochrany dát  
Incidenty
Kategória incidentov
2 - GDPR Povolenia na spracovanie dát
Zdroje povolení na spracovanie dát  
Umiestnenia povolení na spracovanie dát  
Požiadavky GDPR
Kategória požiadaviek GDPR
3 - Smlouvy Zmluvy
Typy zmlúv

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložce Ochrana dat ze složky AbraGen z okna pro spouštění agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Modul Ochrana dat v ABRA Gen byl zaveden pro řešení požadavků plynoucích z nařízení GDPR, nicméně jedná se o generický systém pokročilé ochrany osobních a citlivých dat, který rámec potřeb GDPR přesahuje. Modul zastřešuje souhrn agend a funkcí umožňující správci systému chránit jednotlivé položky různých tříd Business objektů ABRA Genpřed neoprávněným zpracováním. Specifickou součástí modulu Ochrana dat jsou nastavení a funkce, které realizují ochranu osobních dat podle legislativy GDPR.

Skupina Ochrana data obsahuje agendy obecné ochrany dat. Umožňuje definovat si, které položky mají být chráněné, podle jaké technologie se mají zpřístupňovat (odkazem na některý z dostupných ovladačů ochrany dat), kteří uživatelé mají mít oprávnění a jiné. Na základě toho a u GDPR ještě na základě dalších skutečností (povolení ke zpracování) systém přihlášenému uživateli povolí přístup k obsahu dané položky či nikoliv. Dále je zde možnost evidovat si incidenty o možném narušení ochrany dat a agendy podpůrných číselníků.

Pomocí vhodného použití obecné ochrany položek (jako např. nákupní cena) modul umožní zajistit nedostupnost daných informací užvatelům, kterým nejsou určeny bez nutnosti toto ošetřovat speciálním způsobem na jednotlivých místech systému (což není efektivní ani stoprocentně spolehlivé).

Skupina GDPR obsahuje agendy pro specifické potřeby ochrany dat podle nařízení GDPR. V rámci specifických agend pro GDPR je zde podpora pro evidenci nasbíraných povolení subjektů ke zpracování dat, požadavků subjektů ochrany dat dle GDPR (firem nebo osob) na zpracování dat podle legislativy GDPR včetně potřebných podpůrných číselníků.

Skupina Smlouvy obsahuje agendy pro evidenci dokumentů typu smlouvy, což rovněž v rámci ochrany dat a doplňkových evidencí s úspěchem využijete.

Podrobněji viz Řešení ochrany dat a GDPR v ABRA Gen.