Splátkový predaj

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Splátkový predaj.

Splátkový predaj Splátkové kalendáre
Upomienky splátkového kalendára

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Splátkový predaj zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

V tomto jednoduchom module je k dispozícii jednak agenda na tvorbu splátkových kalendárov k faktúram vydaným, čo obnáša napočítanie splátok a úrokov, generovanie predpisov ich platieb, sledovanie uskutočnených platieb splátok a úrokov, evidenciu predpisov a realizáciu platieb v účtovnom denníku atď., a ďalej agenda na tvorbu upomienok k splátkovým kalendárom, ktorá umožňuje riešiť neuhradené splátky.