Webové služby

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Webové služby.

1 - Webové služby Operácie
Webové služby

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Ide o skupinu agend potrebných na otvorenie systému pre webové služby.