Workflow schvaľovania dokladov

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Workflow schvaľovania dokladov.

1 - Schvaľovanie dokladov Schvaľovanie dokladov
Schvaľovacie scenáre
Povolenie opráv
2 - Schvaľovanie výdajov Požiadavky na schválenie výdajov
Schválené výdaje
Schválené výdaje - riadky

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Workflow schvaľovania dokladov zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Skupina agend na podporu procesov schvaľovania dokladov. Umožňuje definovať si pre vybrané doklady tzv. schvaľovacie scenáre a podľa nich potom vykonávať a sledovať schvaľovací proces. Je možné sledovať, kto a čo má aktuálne schvaľovať, v akom stave schválenia sa daný doklad nachádza, vrátane možnosti sledovania histórie schvaľovacieho procesu. Schvaľovacie procesy je možné analyzovať a vyhodnocovať vrátane sledovania dôvodov neschválenia.

Skupina nerieši notifikáciu (messaging), tzn. automatizované informovanie užívateľov o tom, že majú niečo schváliť alebo že niektorý z "ich" dokladov bol schválený alebo zamietnutý a pod. Bude implementované v niektorej z budúcich verzií. No k dispozícii sú obmedzujúce prvky, pomocou ktorých si prihlásený užívateľ môže rýchlo zobraziť záznamy aktuálne čakajúce na schválenie práve od neho, od jeho podriadených a pod.

Ďalej je tu skupina agend na schvaľovanie budúcich výdajov.