Business Intelligence - integrácia v ABRA Gen

V kap. Business Intelligence - základné informácie bolo objasnené, čo je business intelligence, v akých variantoch sa môže vyskytovať a aký je rozdiel medzi Vizualizácií dát a ABRA BI. Tu nájdete podrobnejšie informácie o integrácii business intelligence do systému ABRA Gen.