Business Intelligence

Business Intelligence je technológia zobrazenia a analýzy dát. Je realizovaná v dvoch variantoch. Ako externá Java aplikácia ABRA BI, ktorá umožňuje definovať rôzne subaplikácie typu business intelligence napojené na rôzne zdroje dát (napr. na systém ABRA Gen, Excel a pod.) a v externom alebo internom webovom prehliadači poskytovať reporty rôzneho druhu (grafy, tabuľky, zoznamy a pod.). Jej zjednodušená verzia je do systému ABRA Gen vstavaná ako Vizualizácia dát.

V tejto sekcii ďalej nájdete: