Aktualizácia systému ABRA Gen (update a iné aktualizácie)

Systém ABRA Gen sa neustále vyvíja a je dopĺňaný o novú funkcionalitu, nové úpravy plynúce zo zmien legislatívy príp. o opravy nájdených nedostatkov a mal by byť priebežne aktualizovaný. Úpravy a novinky sú užívateľovi k dispozícii v rámci vyššej verzie programu príp. vo forme iných foriem aktualizácií.

Informácie o novinkách a vykonaných úpravách oproti predchádzajúcim verziám, viď sekcia Zmeny vo verziách.