Ostatné aktualizácie systému ABRA Gen (DBO aktualizácia, ServicePack)

Ako bolo spomenuté v úvodnej kap. Aktualizácia systému ABRA Gen (update a iné aktualizácie), systém ABRA Gen sa neustále vyvíja a mal by byť priebežne aktualizovaný. Okrem vykonania update na vyššiu verziu systému, existujú ešte ďalšie možnosti vo forme aplikácie DBO aktualizácií a ServicePackov, ktoré znamenajú rýchle doplnenie systému o určitú konkrétnu úpravu bez vykonania update, tzn. bez prechodu na vyššiu verziu systémuABRA Gen.

Táto forma aktualizácie systému je vhodná vtedy, pokiaľ užívateľ potrebuje nejakú, pre neho v danú chvíľu nevyhnutne nutnú, úpravu (napr. po novom vydanú tlač., opravu chyby), ale z nejakého dôvodu nemôže či nechce vykonať plnohodnotný update na vyššiu verziu. Napr. preto, že vyššia verzia systému zatiaľ nie je k dispozícii (je v testovacom a certifikačnom procese a nebola zatiaľ zverejnená), príp. ide o drobnú aktualizáciu (napr. upravený export pre štátnu správu), kvôli ktorej nie je nevyhnutne nutné vykonávať v danú chvíľu plnohodnotný update, ktorý môže byť časovo náročnejší.

Ďalej je uvedené: