Inštalácia systému ABRA Gen pre Firebird na OS Linux

Inštalácii systému ABRA Gen na OS Linux sa venuje inštalačná príručka v PDF.

Nájdete v nej o. i. nasledujúce témy súvisiace s inštaláciou ABRA Gen pre Firebird na Linux:

  • Aké sú všeobecné predpoklady
  • Vytvorenie adresárov a pridelenie práv
  • Nastavenie Samby
  • Inštalácia Firebird na Linux
  • *.so knižnice s užívateľskými funkciami
  • Spúšťajúci shellový skript
  • Poinštalačné kroky
  • Známe problémy
  • Informácie ohľadom vykonania update
  • a. i.

Priebeh inštalácie samotného systému ABRA Gen krok za krokom príručka podrobnejšie neobsahuje, pretože tento priebeh je zhodný pre všetky produkty ABRA Gen bez ohľadu na OS a nájdete ju tu: