Inštalácia systému ABRA Gen pre Firebird na OS Windows

V nasledujúcich kapitolách popíšeme kroky samotnej inštalácie systému ABRA Gen pre Firebird na OS Windows a súvisiacu problematiku.

Systémy ABRA Gen pre Firebird vyžadujú pre svoju prácu databázový server FIREBIRD. Pri tomto DB serveri nie je inštalácia tak zložitá, tým pádom sa predpokladá, že ju bežný užívateľ môže bez problémov samostatne vykonať. Preto je súčasťou inštalácie ABRA Gen možnosť vykonať rovno i inštaláciu SQL servera Firebird. Po spustení inštalačného programu sa najprv skontroluje, či je nainštalovaný databázový SQL server zodpovedajúcej verzie a pokiaľ nie, ponúkne sa jeho inštalácia. Následne sa automaticky spustia úvodné kroky inštalácie systému ABRA Gen, potom prebehne zvolený typ inštalácie, príp. nasledujú ďalšie poinštalačné kroky.

Popisu inštalácie patričného DB servera a systému ABRA Gen sa venujú nasledujúce kapitoly: