Ďalšie akcie spojené s inštaláciou (UDF knižnice a pod.)

V rámci inštalácie ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom prebieha automaticky niekoľko súvisiacich akcií. Tu zmienime nasledujúce:

Doinštalované Udf knižnice

Pre správny chod systém ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom vyžaduje, aby v ceste inštalácie Firebird v podadresári UDF (napr. c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\UDF\) boli k dispozícii Udf knižnice (súbory nxudf*.dll resp. libnxudf*.so) zodpovedajúcej verzie alebo verzie kompatibilnej. Tieto udf knižnice s deklaráciami doplnkových funkcií pre FB sú nutné na spustenie niektorých agend ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom(napr. Kniha majetku spätne k dátumu, funkcie využívané pri Zaúčtovaní žiadostí a pod.)

V inštalácii sú k dispozícii jednak 32-bitové, tak 64-bitové UDF verzie príslušných knižníc.

Inštalačný program ABRA Gen tieto knižnice inštaluje automaticky vždy pri inštalácii novej verzie (32bit i 646bit). Inštalačný program nainštaluje Udf knižnice vždy znova, tzn. aj keby už na danom počítači boli inštalované z inej inštalácie, potom ich prepíše príslušnou verziou z inštalácie. Udfs knižnice sú spätne kompatibilné, tzn. staršie verzie ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom dokážu pracovať s novšími verziami Udf knižníc. Opačne to ale neplatí!

Tzn., že pokiaľ na jednom počítači prevádzkujete staršiu verziu ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom a nainštalujete si novšiu verziu (napr. ako demoverziu), bude staršia verzia s novšou verziou Udf knižníc bez problémov pracovať. Pokiaľ by ste ale prevádzkovali novšiu verziu ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom a potom si nainštalovali staršiu verziu, novšia verzia ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom by v agendách využívajúcich funkcie z Udf knižníc mohla vykazovať chyby. Viď taktiež Často kladené otázky a odpovede - otázka Začali sa mi objavovať chyby typu "function XY is not defined". Ďalej viď Odinštalácia ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom.

Udf knižnice sa automaticky inštalujú pri inštalácii - defaultne do cesty inštalácie FB. Ak sú umiestnené inde, musí k nim byť zadaná príslušná cesta v konfiguračnom súbore FB.

Po update ABRA Gen je odporúčané vykonať kontrolu aktuálnosti príslušných súborov. Viď Ďalšie akcie spojené s inštaláciou novej verzie (update) ABRA Gen.

Ak ste inštalovali novú verziu Firebird s tým, že inštalačný program novej verzie ABRA Gen ešte neprebehol, pretože najskôr potrebujete spustiť systém ABRA Gen v pôvodnej verzii a vykonať obnovu dát (aby najskôr došlo k zvýšeniu čísla ODS databázy a mohli ste pokračovať v procese update ABRA Gen), musíte si tieto knižnice do príslušného adresára nakopírovať ručne! Súbory nxudf*.dll resp. libnxudf*.so nájdete v ceste inštalácie systému ABRA Gen v podadresári udfs (podľa použitého databázového servera Firebird, napr. ABRAGx\udfs\Win32\).

Inštalácia prehliadača html helpu

Súčasťou dodávky ABRA Gen je aj kontextový html help. Aby ste ho mohli využívať, musíte mať na svojom PC k dispozícii príslušný prehliadač (býva typicky súčasťou Internet Explorera od v. 5). Pokiaľ nie je prehliadač prítomný alebo je inštalovaná staršia verzia, prebehne automaticky jeho inštalácia resp. aktualizácia. V opačnom prípade je tento krok inštalácie vynechaný.

Pozor, toto platí len pre stanicu, na ktorej prebieha inštalácia. Takže ak používate sieťovú verziu, musí byť príslušná verzia prehliadača HTML helpov k dispozícii aj na jednotlivých klientskych počítačoch, ak na nich budete chcieť používať kontextovú nápovedu ABRA Gen, ďalej viď prevádzka sieťových verzií - dodatkové informácie k inštalácii - príprava klienta na prevádzku sieťových verzií.

Záznamy o inštalácii

Po inštalácii sa vykonajú o. i. nasledujúce záznamy, ktoré sú potom používané na predvypĺňanie pri následných inštaláciách alebo je podľa nich vykonávaná odinštalácia:

  • Záznam v Pridať/Odobrať programy - pridá sa jeden záznam z ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom do zoznamu aktuálne nainštalovaných programov v Pridať/Odobrať programy, pričom platí, že v zozname Pridať/Odobrať programy je vždy len jeden záznam, a to ten, ktorý ukazuje na poslednú uskutočnenú inštaláciu, a to aj v prípade, že máte viacero inštalácií ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom! Objasníme na príklade:

    Majme inštaláciu ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom, ktorú si označíme ako ABRA-Demo, v registroch a v Pridať/Odobrať programy je len jeden záznam ukazujúci na ABRA-Demo. Potom si nainštalujeme systém druhý raz (ale nie ako update pôvodnej inštalácie, ale ako novú samostatnú inštaláciu do iného adresára) a označíme si ju ako ABRA-Ostrá. Záznamy v registri a v Pridať/Odobrať programy sa prepíšu údajmi poslednej inštalácie, tzn. ukazujú na ABRA-Ostrá. Pozor, v takom prípade pri odobraní z Pridať/Odobrať programy by sa odobrala ABRA-Ostrá (ďalej viď odinštalácia).

    V Pridať/Odobrať programy sa môže teoreticky vyskytovať aj viac zástupcov ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom, a to vtedy, pokiaľ ste predtým uskutočnili viacero inštalácií starších verzií ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom resp. ABRA Gen s podvojným účtovníctvom(v. 2.xx). Pokiaľ ste však mali inštaláciu verzie 2.xx a teraz ste vykonali jej update na v.3.xx, jej záznam sa zaktualizuje a nezdvojí.

  • Záznamy do súboru Unins000.dat a do registrov - do špeciálneho súboru Uninst000.dat v adresári inštalácie sa zapíšu aktuálne údaje o poslednej inštalácii, o. i. názov zložky v menu Štart, inštalované súčasti a pod. Ďalej sa niektoré dôležité údaje z poslednej inštalácie zapíšu aj do registrov (ako napr. cesta k odinštalačnému programu, potrebná na odinštaláciu a nájdenie zodpovedajúceho súboru Unins000.dat).