Typy inštalácií

Na typy instalací systému ABRA Gen je možné pohlížet z několika hledisek. První z nich specifikuje, zda systém provozujeme v síťovém režimu či nikoliv. Druhé hledisko určuje, zda je systém multiverzní. Třetím hlediskem je operační systém, na němž je systém ABRA Gen nainstalován. Posledním hlediskem je použitý databázový server: