Inštalácia ABRA Gen - Demoverzia s ukážkovými dátami

Pokiaľ v úvodnom kroku inštalácie systémuABRA Gen vyberiete ako typ inštalácie voľbu Demoverzia s ukážkovými dátami, pôjde o inštaláciu demonštračnej verzie systému s nahranými demo dátami (obmedzenie proti plnohodnotnej verzii viď popis termínu demonštračnej verzie). Ďalšie kroky sú nasledujúce:

Postup je veľmi podobný ako v prípade inštalácie novej ostrej verzie, len s tým rozdielom, že v rámci Demoverzie bol inštalačný proces čo najviac zjednodušený, aby užívateľ nebol obťažovaný zbytočnými otázkami. Inštalačný program v tomto prípade ako parametre inštalácie použije východiskové (odporúčané) voľby.