Inštalácia SQL servera Firebird na Windows

Ako bolo spomenuté v kap. Inštalácia systému ABRA Gen pre Firebird, systém ABRA Gen pre Firebird vyžaduje pre svoju prácu databázový SQL server Firebird. Preto pred spustením inštalácie samotného systému ABRA Gen sa najprv skontroluje, či je databázový server požadovanej verzie nainštalovaný a pokiaľ nie je nainštalovaný Firebird požadovanej verzie, ponúkne jeho inštaláciu.

Popisu inštalácie patričného DB servera a systému ABRA Gen sa venuje nasledujúca inštalačná príručka:

Požadovaná verzia SQL servera sa môže meniť s verziou systému ABRA Gen. Podporované verzie databázových SQL serverov v jednotlivých verziách systému ABRA Gen viď tabuľka kompatibility systému ABRA Gen s verziami databázového servera.

Kontrolu existencie inštalácie databázového servera Firebird je možné potlačiť pomocou parametra inštalačného programu -nodbinstall. Využijete to napr. v prípade sieťovej inštalácie, keď databázový server leží na inom serveri ako systém ABRA Gen (aby potom napr. pri update systém nevyžadoval inštaláciu databázového servera, môžete ho spustiť s týmto parametrom), alebo v prípade inštalácie na OS Linux, ak pri variante inštalácie zo stanice užívateľ nechce zbytočne na danú stanicu databázový server inštalovať.

V nasledujúcom texte stručne spomenieme priebeh kontroly a prípadne inštalácie DB Firebird po spustení inštalačnej verzie ABRA Gen pre Firebird na OS Windows 64 bit.

Inštaláciu SQL servera Firebird je možné spustiť aj nezávisle od inštalácie systému ABRA Gen pre Firebird. Viď tiež kap. Často kladené otázky - Inštalácia neponúka inštaláciu SQL servera.