Inštalácia ABRA Gen - úvodné kroky

Po spustení príslušného inštalačného súboru sa spustí sprievodca inštaláciou systému ABRA Gen, kde v rámci úvodných krokov musíte o. i. vybrať, čo chcete v rámci spustenej inštalácie vykonať. Podľa toho sa budú líšiť nasledujúce kroky inštalačného sprievodcu.

Jak bylo řečeno v kap. instalace SQL serveru Firebird, pokud instalujete ABRA Gen pre Firebird a nepoužili jste parametr instalačního programu -nodbinstall, provede se kontrola instalace databázového serveru a pokud není server požadované verze nainstalován, nabídne v rámci instalace rovnou jeho instalaci. To môžete na OS Windows využiť, na OS Linux nie, viď Inštalácia systému ABRA Gen na OS Linux .