Príprava programu na prevádzku

V tejto časti je uvedený odporúčaný rámcový postup, pokiaľ si zavedenie ostrého systému vykonávate sami. Ide typicky o postup nadväzujúci na inštaláciu systému resp. prvé spustenie programu a prihlásenie do systému: