Spustenie programu a prihlásenie do systému

Táto kapitola predpokladá, že máte vykonanú inštaláciu systému tak, ako bolo popísané v kapitole Inštalácia a nastavenie. Ďalší text popisuje: