Prihlásenie užívateľa

Po spustení systému a príp. po výbere spojenia na databázu a následnom úspešnom vykonaní akcie vyplývajúcej zo stavu vybraného spojenia sa musí užívateľ do systému prihlásiť svojím užívateľským menom a heslom resp. prostredníctvom prideleného tokena.

Volitelně je možné povolit také přihlášení s použitím samotného tokenu (bez uvedení přihlašovacího jména).

Prihlásenie užívateľa môže prebehnúť buď ručne, kedy sa užívateľovi zobrazí Prihlasovací dialóg, kde zadá svoje prihlasovacie meno a heslo (príp. token), alebo môže prebehnúť na pozadí pomocou nadefinovaných parametrov spustenia systému (parametre LoginName, Password). Ďalšou možnosťou prihlásenia užívateľov je prostredníctvom doménového servera, kedy zadávanie mena a hesla resp. tokena odpadá (overenie prebieha automaticky).

Prihlasovacie meno, heslo resp. token sa zadáva v agende Užívatelia. Spustiť agendu Užívatelia ale smú len užívatelia, ktorí majú pridelené privilégium Administrátor. Heslo si každý užívateľ môže zmeniť aj v prihlasovacom dialógu.