Spustenie systému a databázového servera

V tejto kapitole sa dozviete, ako systém spustiť a čo sa deje po jeho spustení: