Výber spojenia na databázu (výber firmy v multiverzii)

Po spustení systému sa môže zobraziť dialóg na výber spojenia na databázu.

Ďalej nájdete: