Príklady riešenia tlače niektorých vybraných úloh

V nasledovnom texte nájdete príklady možných riešení niektorých vybraných čiastkových úloh. Tieto príklady v žiadnom prípade neslúžia ako vyčerpávajúci prehľad všetkých možných riešení všetkých možných požiadaviek na tlač. Má slúžiť ako akýsi odrazový mostík začínajúcemu užívateľovi, ktorý sa rozhodol nadefinovať si vlastnú zostavu. V uvedených príkladoch môže nájsť prvotnú inšpiráciu na riešenie svojich požiadaviek inými spôsobmi. Ďalšiu inšpiráciu nájdete aj v definícii tlačových zostáv dodávaných dodávateľom (systémových zostáv).

Príklady slúžia tiež k lepšiemu pochopeniu ponúkania a použitia dátových položiek objektov ponúkaných editorom výrazov.

No upozorňujeme na to, že definícia zostáv je vec veľmi zložitá a s ohľadom na túto skutočnosť odporúčame obrátiť sa so svojimi požiadavkami na servisných konzultantov servisnej siete výrobcu.