Sprievodca vytvorením novej tlačovej zostavy

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Tlačové zostavy po vyvolaní funkcie Sprievodca v záložke Zoznam. Umožňuje užívateľovi jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom navrhnúť jednoduchú tlačovú zostavu (ktorú si potom užívateľ môže v prípade potreby ešte doplniť, rozšíriť apod. kedykoľvek neskôr).

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah - tlačové výstupy.

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Zadanie vstupných parametrov

Zadávané položky:

Názov Popis
Názov Viď popis rovnomennej položky definovanej vo Vlastnostiach reportu
Zdroj dát Viď popis rovnomennej položky definovanej vo Vlastnostiach reportu
Zobrazenie obmedzenia Viď popis rovnomennej položky definovanej vo Vlastnostiach reportu
Veľkosť Viď popis rovnomennej položky definovanej vo Vlastnostiach reportu

2. krok - Výber položiek tlačovej zostavy

Tu vyberiete položky, ktoré chcete, aby boli v tlačovej zostave obsiahnuté a môžete meniť ich zoradenie.

3. krok - Dokončenie

Po stlačení tlačidla Dokončiť v predošlom kroku sa vytvorí nová tlačová zostava.