Tlačové zostavy - záložka História zmien

Zobrazí informácie o systémových zmenách uskutočnených výrobcom v jednotlivých verziách ABRA Gen v aktuálnej tlačovej zostave zo záložky Zoznam. Záložka slúži iba na prehliadanie zmien.. Informácie o zmenách systémových zostáv využijú predovšetkým užívatelia, ktorí používajú užívateľsky upravené tlačové zostavy vzniknuté kópiou systémovej zostavy, pretože sa vďaka nim dozvedia o zmenách systémovej zostavy a môžu tak podľa nich zmeniť svoje skopírované tlačové zostavy.

Záložka História zmien obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam zmien uskutočnených v tlačovej zostave v jednotlivých verziách programu. Zobrazujú sa položky:

Názov Popis
Verzia Číslo verzie ABRA Gen, v ktorej boli vykonané zmeny aktuálnej tlačovej zostavy.
Dátum Dátum zapísania zmeny.
Popis Konkrétny popis zmeny.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke História zmien

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu zmien (zmena poradia tu nie je podporovaná). Žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.