Tlačové výstupy

Definovateľné tlačové výstupy sú k dispozícii v celom systéme. Umožňujú získavať ľubovoľné tlačové výstupy (zoznamy, formuláre, štítky a pod.) s možnosťou ich tlače do náhľadu či na tlačiareň, priameho odoslania e-mailom vo formátoch používaných na elektronickú výmenu dokumentov, uloženia do súborov zvolených formátov a. i. V nasledujúcich kapitolách nájdete:

V Prílohách potom nájdete: