Vecný obsah - tlačové výstupy

Systém ABRA Gen obsahuje veľmi rozsiahle nástroje na definovanie vzhľadu tlačových výstupov, ako sú tlače jednotlivých dokladov, tlače kníh dokladov či iných výstupných prehľadov. Tlačové výstupy sú plne užívateľsky definovateľné. Tzn. aké údaje sa budú tlačiť, ako budú súčtované, ako rozmiestené alebo zoradené, aké budú použité fonty, pozadia, rámiky a. i. Do zostáv je možné vkladať obrázky (napr. logá, ale aj akékoľvek iné), či iné grafické útvary, je možné tlačiť čiarové kódy a pod. Pre každý typ dokladov či iných záznamov môžete mať niekoľko formulárov (napr. v rôznych jazykoch alebo s rôznym usporiadaním. Vzhľad výstupných dokumentov teda závisí len od vašich požiadaviek. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Ak používate tlačové zostavy vytvorené ako upravené kópie systémových zostáv a potrebujete zistiť, či došlo v novej verzii ABRA Gen k nejakej zmene systémovej zostavy, z ktorej ste vychádzali, môžete si zmeny systémových tlačových zostáv v jednotlivých verziách prehliadnuť v záložke História zmien v agende Tlačové zostavy.

V nasledujúcich kapitolách nájdete teoretický úvod do problematiky tlač. zostáv: