Tlač. výstupy - základné informácie

Výrobcom je dodávané množstvo už nadefinovaných tlačových zostáv. Jedná sa o systémové tlačové zostavy. Tieto zostavy sú určené jednak na tlač dokladov - výrobcom sú označované ako formuláre (napr. tlač. zostava "Formulár faktúry vydanej") a jednak na ostatné tlače (napr. tlačová zostava "Kniha faktúr vydaných podľa mien"). Dodávané systémové zostavy nie je možné modifikovať a sú automaticky aktualizované pomocou update. Vy si môžete vytvoriť ľubovoľné množstvo svojich vlastných zostáv, napr. pomocou kópie vybranej dodávanej tlačovej zostavy a jej modifikácií.

Ak je zapnuté duálne oceňovanie, na vybraných výstupných formulároch sa tlačia celkové sumy v lokálnej i duálnej mene.

K dispozícii je i možnosť vykonávať tlače/exporty z otvoreného rozhrania podobne ako je uvedené v tejto kapitole (tzn. podobne ako z vizuálneho klienta).