Definovateľné exporty

Definovateľné exporty sú v celom systéme všadeprítomné podobne ako definovateľné tlačové výstupy. Výsledkom exportu je súbor požadovaného tvaru. V nasledujúcich kapitolách nájdete popis častí programu, ktoré sa k tejto téme viažu:

V Prílohách potom nájdete: