Def. exporty - základné informácie

Preddefinované exporty nie sú defaultne výrobcom dodávané, môžete si však vytvoriť ľubovoľné množstvo svojich vlastných. V ďalšom texte je uvedené:

K dispozícii je i možnosť vykonávať tlače/exporty z otvoreného rozhrania podobne ako je uvedené v tejto kapitole (tzn. podobne ako z vizuálneho klienta).