Def. exporty - rozšírené informácie

Pokiaľ budete chcieť def. exporty definovať, budete musieť byť oboznámení s tým, čo znamenajú výrazy "programové miesta", tzv. "program points", alebo programové body, zdroje dát pre dané programové miesto, datasety a reportingové skupiny a akým spôsobom je možné robiť ich modifikácie.

Nakoľko pre def. exporty z tohto hľadiska platí to isté, čo pre tlač. zostavy, výklad spomenutých pojmov nájdete v kap. Vecný obsah - tlač. zostavy - rozšírené informácie.