Vecný obsah - B2B exporty a importy

Systém ABRA Gen obsahuje značne rozsiahle nástroje na definovanie B2B exportov zo systému pre elektronickú komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA Gen (B2B exporty a následné B2B importy) a ďalej s užívateľmi iných ERP systémov, ktoré podporujú ISDOC elektronickú komunikáciu. (V systéme ABRA Gen viď B2B exporty do formátu ISDOC s možnosťou elektronického podpisu, prijatia dokladu ISDOC). Teoreticky si môžete pre každý typ dokladu definovať niekoľko definícií exportov a určiť si obsah každého z nich, samozrejme záleží na tom, či daný export v praxi využijete.

Výsledkom B2B exportu je xml súbor v príslušnom formáte s dátami podľa definície exportu. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

V nasledujúcich kapitolách nájdete: