EuroConv.exe

Od v.14.51 vrátane už nástroj nie je dispozícii, aktuálne nie je potrebný.

Išlo o nástroj, ktorý sa využíval pri prechode na menu EUR z pôvodnej lokálnej meny (v tomto prípade SKK). A to pre konverziu databázy pri prechode na menu EUR, k jednorazovému prevodu dát na novú lokálnu menu EUR. Prevod dát sa uskutočňoval na základe informácií uložených v definičnom súbore pre prechod na euro. Základnou činnosťou konverznej aplikácie bolo prejsť všetky potrebné databázové tabuľky a vykonať v nich príslušné úpravy (tzn. prepočet konverzným kurzom, nahradenie odkazov na pôvodnú lokálnu menu (napr. SKK) novými odkazmi na EUR, vykonanie potrebných korekcií prepočítaných dát atď.).